Chính sách bảo mật
Webmaster Việt nam biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy Webmaster Việt nam cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng Webmaster Việt nam.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức Webmaster Việt nam thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng Webmaster Việt nam sử dụng dịch vụ của Webmaster Việt nam. Người dùng Webmaster Việt nam đồng ý sử dụng dịch vụ của Webmaster Việt nam có nghĩa là Người dùng Webmaster Việt nam hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Webmaster Việt nam có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Webmaster Việt nam, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng Webmaster Việt nam tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Webmaster Việt nam chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

1. Thông tin Webmaster Việt nam cần Người dùng Webmaster Việt nam cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của Webmaster Việt nam, Người dùng Webmaster Việt nam cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin Webmaster Việt nam cần Người dùng Webmaster Việt nam cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng Webmaster Việt nam:

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú
Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng Webmaster Việt nam xem, thời gian Người dùng Webmaster Việt nam viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.
Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho Webmaster Việt nam sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Webmaster Việt nam tại văn phòng của Webmaster Việt nam. Khi cần Người sử dụng Webmaster Việt nam có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Webmaster Việt nam

Địa chỉ trụ sở: Số 95 phố Phan Huy Chú, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0902.568.666
2. Webmaster Việt nam bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng Webmaster Việt nam như thế nào?

Webmaster Việt nam lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng Webmaster Việt nam trên máy chủ, Webmaster Việt nam bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Webmaster Việt nam thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Webmaster Việt nam chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Webmaster Việt nam.

Toàn bộ dữ liệu của khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống Webmaster Việt nam trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm hoặc kể từ khi khách hàng ngưng sử dụng phần mềm trên ứng dụng di động của Webmaster Việt nam. Hết 6 tháng, dữ liệu của khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của Webmaster Việt nam.

3. Thông tin của Người dùng Webmaster Việt nam sẽ được lưu giữ tại hệ thống của Webmaster Việt nam khi nào?

Thông tin của Người dùng Webmaster Việt nam sẽ được Webmaster Việt nam lưu lại trên hệ thống của Webmaster Việt nam trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng Webmaster Việt nam đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Webmaster Việt nam, hoặc mở một tài khoản với Webmaster Việt nam.

(b) Khi Người dùng Webmaster Việt nam nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Webmaster Việt nam, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng Webmaster Việt nam ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Webmaster Việt nam, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Webmaster Việt nam.

(d) Khi Người dùng Webmaster Việt nam tương tác với Webmaster Việt nam, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng Webmaster Việt nam sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Webmaster Việt nam thông qua Nền tảng của Webmaster Việt nam hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Webmaster Việt nam. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Webmaster Việt nam có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của Webmaster Việt nam.

(f) Khi Người dùng Webmaster Việt nam thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của Webmaster Việt nam;

(g) Khi Người dùng Webmaster Việt nam gửi Webmaster Việt nam phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng Webmaster Việt nam cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Webmaster Việt nam vì bất kỳ lý do nào;

(i) Các trường hợp khác mà Webmaster Việt nam thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thông tin của Người dùng Webmaster Việt nam được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của Webmaster Việt nam là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, Webmaster Việt nam lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng Webmaster Việt nam nhằm:

Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng Webmaster Việt nam
Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của Webmaster Việt nam
Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website Webmaster Việt nam/ Ứng dụng Webmaster Việt nam
Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
Đo lường và cải thiện các dịch vụ của Webmaster Việt nam
So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng Webmaster Việt nam cung cấp với bên thứ ba
Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Webmaster Việt nam sẽ có thông báo cho Người sử dụng Webmaster Việt nam trong từng trường hợp cụ thể.
Khi sử dụng Website Webmaster Việt nam/Ứng dụng Webmaster Việt nam, Người dùng Webmaster Việt nam hiểu và chấp nhận rằng Webmaster Việt nam có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm Webmaster Việt nam của Người dùng Webmaster Việt nam như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng Webmaster Việt nam, ghi dữ liệu của Website Webmaster Việt nam/Ứng dụng Webmaster Việt nam lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng Webmaster Việt nam.

Tất cả các truy cập này chỉ được Webmaster Việt nam thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng Webmaster Việt nam. Khi Người dùng Webmaster Việt nam đã cấp quyền cho Webmaster Việt nam, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng Webmaster Việt nam sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

Webmaster Việt nam cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng Webmaster Việt nam khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của Webmaster Việt nam và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng Webmaster Việt nam hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. Webmaster Việt nam chỉ thay đổi thông tin của Người dùng Webmaster Việt nam trên Website Webmaster Việt nam/Ứng dụng Webmaster Việt nam khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng Webmaster Việt nam.

5. Người dùng Webmaster Việt nam cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng Webmaster Việt nam là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng Webmaster Việt nam có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Webmaster Việt nam thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với Webmaster Việt nam. Webmaster Việt nam sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng Webmaster Việt nam khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Webmaster Việt nam chỉ hỗ trợ Người dùng Webmaster Việt nam thông qua tài khoản được Người dùng Webmaster Việt nam chủ động cung cấp cho Webmaster Việt nam. Người dùng Webmaster Việt nam ngay lập tức thông báo cho Webmaster Việt nam khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng Webmaster Việt nam phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng Webmaster Việt nam cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng Webmaster Việt nam đồng ý nhận email marketing từ Webmaster Việt nam.

Người dùng Webmaster Việt nam sử dụng Website Webmaster Việt nam/ Ứng dụng Webmaster Việt nam phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng Webmaster Việt nam trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng Webmaster Việt nam và Webmaster Việt nam. Webmaster Việt nam khuyến cáo Người dùng Webmaster Việt nam nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

Webmaster Việt nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng Webmaster Việt nam do sự bất cẩn từ phía Người dùng Webmaster Việt nam.

6. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng Webmaster Việt nam

Webmaster Việt nam cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Webmaster Việt nam cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Webmaster Việt nam trong một số trường hợp dưới đây:

Thông tin đó Người dùng Webmaster Việt nam đã công khai
Webmaster Việt nam được Người dùng Webmaster Việt nam đồng ý tiết lộ những thông tin này
Bên thứ ba mà Người dùng Webmaster Việt nam ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Webmaster Việt nam cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Webmaster Việt nam, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Webmaster Việt nam tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
Cho các bên thứ ba khác mà Webmaster Việt nam có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Webmaster Việt nam hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Webmaster Việt nam mà Người dùng Webmaster Việt nam cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Webmaster Việt nam.
Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng Webmaster Việt nam luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Webmaster Việt nam hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

7. Quản lý thông tin trên website

Người dùng Webmaster Việt nam có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Webmaster Việt nam hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng Webmaster Việt nam đưa lên website.

8. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Webmaster Việt nam bởi máy chủ của Webmaster Việt nam. Webmaster Việt nam sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng Webmaster Việt nam.

Cookie sẽ giúp Webmaster Việt nam nhận ra Người dùng Webmaster Việt nam nếu Người dùng Webmaster Việt nam truy cập vào nhiều trang trên trang web của Webmaster Việt nam trong cùng một phiên, do đó Webmaster Việt nam không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng Webmaster Việt nam trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Webmaster Việt nam đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng Webmaster Việt nam có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng Webmaster Việt nam có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Webmaster Việt nam thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng Webmaster Việt nam chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Webmaster Việt nam.

9. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Webmaster Việt nam vui lòng nào gửi về Webmaster Việt nam theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: info@webmaster.com.vn, hoặc liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Webmaster Việt nam

Địa chỉ trụ sở: Số 95 phố Phan Huy Chú, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0902.568.666

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Webmaster Việt nam sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Webmaster Việt nam, trường hợp cần thiết, Webmaster Việt nam có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Webmaster Việt nam sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Webmaster Việt nam trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

QUICK NAVIGATION
097.8888.659
×